SKOREN


Zingen werkt!

Skoren is een nieuw project dat wordt opgestart vanuit Zing Je Eigen Lied. Een Skoor is een bedrijfskoor, een koor dat behoort tot een bedrijf of organisatie. In mijn werk merk ik steeds weer dat zingen energie geeft. Samen zingen geeft een heel speciale energie. Als groep brengen we een geluid voort dat niemand in zijn eentje voor elkaar zou kunnen krijgen.

Een Skoor is bedoeld als een koor dat groeit en zich verbetert, iets waar mensen trots op kunnen zijn. Het concept is afgekeken van bedrijfsfitness. Zingen heeft, net als sporten, veel voordelen. Het geeft energie, is stress-verlagend, heeft effect op bloeddruk en weerstand en is bovenal goed voor het humeur*). In een koor zingen heeft dan ook positieve effecten op zowel fysiek als psychisch welbevinden. Uit onderzoek komen zes mechanismen naar voren die hier aan kunnen bijdragen: positive affect; focused attention; deep breathing; social support; cognitive stimulation; regular commitment. De lessen van Skoren zijn zodanig vormgegeven dat deze zes mechanismen hun werk kunnen doen.

Hoe werkt het?

Een Skoor vindt deels plaats in de tijd van de werkgever, deels in de tijd van de werknemer, deels voor rekening van de werkgever en deels voor rekening van de werknemer. Hoe deze verdeling precies tot stand komt is per geval bespreekbaar. Het Skoor repeteert volgens een vast format, waarbij de oefeningen per periode variëren. Door de herhaling landen de oefeningen beter, door de afwisseling blijft het interessant.

Wat zijn de voordelen?

  • Na het Skoor kunnen de deelnemers fris en vrolijk hun werkdag voortzetten.
  • Samen zingen verbindt mensen.
  • Een Skoor is een ontmoetingsplek waar u en uw medewerkers elkaar kunnen leren kennen, of elkaar van een andere kant kunnen zien.
  • Het Skorenfestival kan fungeren als een netwerkgelegenheid.
  • Een Skoor verhoogt de aantrekkelijkheid van uw organisatie.

Hoe lang zit ik er aan vast?

Skoren is naar mijn idee vooral zinvol op de wat langere termijn, maar ik ben van harte bereid om u daar al doende van te overtuigen. Daarom hanteer ik een opzegtermijn van één maand.

Wilt u ook Skoren?

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op, via het contactformulier, fenny@zingjeeigenlied.nl of 06-10 50 45 48.

*):

Effects of Choir Singing or Listening on Secretory Immunoglobulin A, Cortisol, and Emotional State

Kreutz, Bongard, Rohrmann, Hodapp, Grebe, 2010

The significance of choral singing for sustaining psychological wellbeing: findings from a survey of choristers in England, Australia and Germany

Clift, Hancox, 2010

Does singing promote well-being?: An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson

Grape, Sandgren, Hansson, Ericson, Theorell, 2003