EVT-OEFENGROEP


Kennis ophalen en verdiepen

Een EVT oefengroep is alleen geschikt en toegankelijk voor mensen die de basiscursus Level I en eventueel Level II hebben gevolgd bij een Certified Course Instructor. We werken in een klein groepje van minimaal 3, maximaal 5 personen. In deze oefengroep kun je de kennis uit Level I en Level II ophalen en verdiepen en je vaardigheden bijhouden. We werken o.a. met Voiceprint-software en met de cursusboeken van Level I en II.

Wie zelf CMT wil worden dient eerst een CFP-toets met goed gevolg te hebben afgelegd. Je kunt je bij mij voorbereiden op deze toets. Ik kan de toets ook afnemen en doorsturen ter beoordeling. Ik mag als CMT de beoordeling zelf niet doen.