GROEPSLESSEN


Meerstemmig samen zingen

In groepslessen gaat het vaak in eerste instantie om het meerstemmig samen zingen. Hoe verder je je hierin bekwaamt, hoe groter de rol wordt die je zelf hebt in het arrangeren van de stukken. Arrangeren betekent hier vooral de meerstemmigheid, de koortjes, vormgeven. Het betekent daarnaast ook nadenken over tempo, een begin en een eind, solo’s enzovoort. Voor beginnende groepen worden de arrangementen helemaal door mij verzorgd.

Muzikale leerinhouden

Naast het instuderen en eventueel bedenken van de melodieën leer je goed op elkaar af te stemmen qua toonhoogte, volume, tempo en feel, zodat de stukken zuiver en in balans zijn. Daarmee ligt de nadruk in een groepsles wat meer op de muzikale inhouden. Maar het blijft een zangles. Je hebt ook techniek nodig om zuiver en in balans te kunnen zingen, dus daar besteden we ook aandacht aan. Je maakt, ook als groep, niet alleen technische en muzikale keuzes, maar ook keuzes in tekstbehandeling en in podiumpresentatie.

Lesmogelijkheden

Je hebt minimaal drie mensen nodig voor een groepsles. Ik ga uit van een lesduur van 1 uur. Wie kiest voor een reeks groepslessen gaat een lesovereenkomst met mij aan. De voorwaarden vind je op de desbetreffende pagina. De belangrijkste voorwaarde is dat de overeenkomst per dag opzegbaar is met een opzegtermijn van een maand. Je zit er dus nooit langer dan een maand aan vast, tenzij je dat zelf wilt.

Aankomende evenementen