SAMEN ZINGEN


Koren en zanggroepen

Samen zingen geeft een heel speciale energie. Als groep brengen we een geluid voort dat niemand in zijn eentje voor elkaar zou kunnen krijgen. Stemmen kunnen zo samensmelten dat je niet meer precies kunt onderscheiden wat jouw aandeel in dit totaalgeluid is. Dat is een bijzondere ervaring, zowel voor de zangers als voor de luisteraars. In een koor werken we daarom veel aan de gezamenlijke klank. Bij mijn koren ben ik zowel arrangeur als dirigent. Vanuit beide functies heb ik een duidelijke opvatting over hoe ik het graag wil laten klinken. In die zin is een koor minder gericht op de individuele ontwikkeling; in andere lesvormen leer je zelf die opvatting formuleren. Maar gelukkig is het geen kwestie van of-of. Ieder koor is een verzameling individuen, als het koor groeit groeien zijn leden. Bovendien voedt het je voorstellingsvermogen om je af en toe over te geven aan de ideeën van een ander. De focus ligt anders in een koor, maar net als in een meer op het individu gerichte lesvorm werken we aan techniek, muzikaliteit, tekstbehandeling en podiumpresentatie.

Op de pagina Bedrijven is informatie te vinden over het project voor bedrijfskoren:  Skoren. Met Skoren ga je zingend aan het werk!