INSPIRATIE


Hieronder vind je teksten die mij geraakt hebben, die mijn blik op de wereld en vooral mijn blik op onderwijs en kunstvakonderwijs kleuren.

 • There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is translated through you into action, and because there is only one of you in all of time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and it will be lost. The world will not have it. It is not your business to determine how good it is nor how valuable nor how it compares with other expressions. It is your business to keep it yours clearly and directly, to keep the channel open. You do not even have to believe in yourself or your work. You have to keep yourself open and aware to the urges that motivate you.

  Martha Graham, 1943

 • Wat baat het om een bepaalde hoeveelheid kennis (…) te verwerven, (…) wanneer iemand in dit proces zijn eigen ziel verliest: wanneer hij zijn waardering voor belangrijke zaken verliest, voor de waarden waarop deze dingen betrekking hebben; wanneer hij de wens om toe te passen wat hij heeft geleerd verliest en boven alles wanneer hij het vermogen verliest om betekenis te ontlenen aan nieuwe ervaringen wanneer ze optreden?

  John Dewey, ca. 100 jaar geleden

 • A recent study by the American Council on Education shows that the number one goal for 74 percent of college freshmen is to be “very well off financially”. This attitude represents a shift since 1967, when 82 percent of entering students said their primary concern was to “develop a meaningful philosophy of life”.

  Denise Clark Pope, 2001

 • Misschien is de grootste van alle pedagogische misvattingen wel de opvatting dat iemand alleen datgene leert wat hij op een bepaald moment bestudeert. Collateraal leren in de zin van de vorming van duurzame houdingen, van voorkeur en afkeur, kan en is veelal veel belangrijker (…). Want het zijn deze houdingen die in de toekomst tellen. De belangrijkste houding die kan worden gevormd is de wens om meer te leren.

  John Dewey, ca. 100 jaar geleden

 • Ik kan alles, maar ik doe niets. (…) Ik vind alles, maar ik zeg niets. (…) Ik weet alles, maar ik snap niets. (…) Ik wil alles, maar ik verlang niets.
  Ik moet alles. Denk ik. En ik verwacht ook dat het van mij verwacht wordt omdat ik alles kan, weet, vind en wil. Ik moet iets kiezen, maar ik kan het niet goed doen. Ik ben bang dat ik alles misloop, dat ik achterblijf, dat ik voorbij wordt gestreefd. Ik ben dankbaar voor mijn vrijheid, maar vind haar tevens een last. Mijn geluk is maakbaar, maar bevindt zich altijd in de toekomst.

  Joëlle v.d. Pol, 2014

 • Wanneer voorbereiding [op de toekomst] als het richtinggevende doel [van onderwijs] wordt gezien, worden de mogelijkheden van het heden opgeofferd aan een imaginaire toekomst. Wanneer dat gebeurt loopt men de feitelijke voorbereiding op de toekomst mis of wordt deze verkeerd voorgesteld. (…) We leven altijd op het ogenblik dat we leven en niet op een ander tijdstip, en alleen door op elk moment de volle betekenis uit iedere huidige ervaring te halen zijn we er op voorbereid om dat in de toekomst ook te doen.

  John Dewey, ca. 100 jaar geleden

 • People agree that learning is important, but they hold different views on the causes, processes, and consequences of learning. There is no one definition of learning that is universally accepted by theorists, researchers, and practitioners (Shuell, 1986). Although people disagree about the precise nature of learning, the following is a general definition of learning that (…) captures the criteria most educational professionals consider central to learning:

  Learning is an enduring change in behavior, or in the capacitiy to behave in a given fashion, which results from practice or other forms of experience.

  Schunk, 2012

 • Once you feel better, you stop taking your medicine. But change doesn’t work that way. (…) That’s why mindset change is not about picking up a few tricks. (…) It’s about seeing things in a new way. When people- couples, coaches and athletes, managers and workers, parents and children, teachers and students – change to a growth mindset, they change from a judge-and-be-judged framework to a learn-and-help-learn framework. Their commitment is to growth, and growth takes plenty of time, effort and mutual support.

  Carol Dweck, 2012